daleko sežan ili dalekosežan

Piše se dalekovid.

Prefiks daleko piše se sastavljeno: dalekovod, dalekometan, dalekovid, dalekovidan.