dal' ili da l'

Piše se da l'.

Upitna rečca li piše se odvojeno: da li, je li, bi li, ne bi li, jesi li, ako li, čitaš li.
U razgovornom jeziku i u poeziji piše se apostrof u rečima koje se shvataju kao okrnjene (na mestima gde su izostavljena slova): da l', je l', bi l', ne bi l', jesi l'.