dvesto ili dvesta

Piše se dvesta.

Brojevi od 200 do 900 pišu se spojeno i to: dvesta, trista, četiristo, petsto, šeststo, sedamsto, osamsto i devetsto.
Zašto dvesta a ne dvesto odgovor nam daje istorija jezika. Od staroslovenskog dъvѣ sъtѣ dobili smo dvesta, od staroslovenskog tri sъta dobili smo trista a od staroslovenskog pѧtь sъtъ dobili smo petsto. Brojevi dva, tri i četiri imaju funkciju atributa i slažu se sa brojnom imenicom sъto u rodu, broju i padežu. Uz broj dva imenica je u dvojini, a uz brojeve tri i četiri u množini. Brojevi od pet do deset su brojne imenice. Kod brojeva sastavljenih od dve brojne imenice po padežima se menja samo prva a druga stoji u genitivu množine.