dosad(a) ili do sada

Piše se i jedno i drugo.

Dosad(a) je prilog složen od predloga do i priloga sad(a) i znači do ovog časa, do ovog vremena: I dosad sam živeo na svoj račun, ne želim ništa da menjam.
Rastavljeno se piše uz završno a (do sada) kada nešto posebno ističemo. Odvojeno pisanje je tada uobičajeno ali nije obavezno: Ovo mu je najbolji roman do sada ili dosada.

Isto važi za složene priloge: dokad(a) i do kada, dotad(a) i do tada, otad(a) i od tada, otkad(a) i od kada, odsad(a) i od sada, zasad(a) i za sada.