dosadašnji ili do sadašnji

Piše se dosadašnji.

Dosadašnji dosadanji su prave složenice i pišu se spojeno.