DOO ili d. o. o.

Piše se i jedno i drugo. 

Skraćeni delovi višesložnih izraza pisani velikim slovima (akronimi) pišu se bez skraćeničkih tačaka i međuslovnih belina: DOO, kao i AD ili OD. 
Opšte (domaće) skraćenice pišu se malim slovima a skraćivanje se obeležava tačkom: d. o. o. kao i a. d. ili o. d.