donijećemo ili donijeti ćemo

Piše se donijećemo.

Futur I (buduće vreme) javlja se u dva lika: donijećemo i mi ćemo donijeti. Oblik donijet ćemo koji se gradi od okrnjenog infinitiva nije više deo književnog jezika. Kao složen oblik gradi se samo od glagola koji se završavaju na ći.