donesen ili donešen

Piše se donesen.

Trpni glagolski pridev od glagola doneti glasi donet, donijet ili donesen a ne donešen. U ovom obliku nema jotovanja.