Divčibarima ili Divčibarama

Piše se Divčibarama.

Imenica Divčibare je imenica ženskog roda koja ima samo množinu.
Menja se po trećoj vrsti kao žena.
Dativ, instrumental i lokativ množine od imenice Divčibare glasi Divčibarama: prošlog vikenda bili smo na Divčibarama.