dieta ili dijeta

Piše se dijeta.

J se piše između ie u rečima: dosije, klijent, premijer, Molijer, rivijera.