dijagnostikovan ili dijagnostifikovan

Piše se dijagnostikovan.

Dijagnostikovan je trpni glagolski pridev nastao od glagola dijagnostikovati.