diamant ili dijamant

Piše se dijamant.

J se piše između a.