dialog ili dijalog

Piše se dijalog.

se i čuje i piše između a: dijaloški, dijalogizam, dijamant, dijabetes, dijabetičar, dijagnoza, dijagonalan, dijagram, dijaliza, dijapazon, dijaprojektor, dijana, Dijana.