dečji ili dečiji

Piše se i jedno i drugo.

Pravopis preporučuje dečji bolje nego dečiji: dečji vrtić, dečji smeh, dečje doba, dečja odeća, dečja soba, dečja kolica i sl.
Normativisti daju prednost nastavku -iji kada se osnova završava suglasničkom grupom (ovčiji, vrapčiji, guščiji), a u ostalim slučajevima daju prednost nastavku -ji: dečji, zečji, vučji, račji, pačji, ptičji, kozji i sl. Postoje i slučajevi kada je jedino moguć nastavak -ji, pasji npr. ili jotovani oblici: goveđi, kravlji, lavlji, mravlji, riblji i sl.