diskutovati nešto ili diskutovati o nečemu

Piše se diskutovati o nečemu.

Diskutovati znači raspravljati o nekom pitanju. Uz glagole govorenja i mišljenja ili uz imenice priča, diskusija, misao i sl. koristi se konstrukcija 0+lokativ. Diskutovati možemo o nekome ili o nečemu sa nekim ali ne možemo diskutovati nešto ili nekoga.