diskrepanca ili diskrepancija

Piše se diskrepancija.

Od latinskog discrepantia što znači nesaglasnost, neslaganje, neskladnost, razilaženje u mišljenju.