direktorica ili direktorka

Piše se i jedno i drugo.

Rečnik Matice srpske daje obe reči direktorica direktorka sa dva značenja upraviteljica i direktorova supruga.
Nastavkom ka nastale su imenice: profesorka, ministarka, graditeljka, grnčarka, pekarka i sl. Nastavkom ica nastale su imenice: vaspitačica, učiteljica, kuvarica, domaćica, krojačica, pevačica, prodavačica, sobarica i sl. Oba nastavka služe za građenje imenica ženskog roda koje znače vršioca radnje ili imaoca zvanja ili zanimanja.