diplomate ili diplomati

Piše se i jedno i drugo.

Imenica muškog roda diplomat ili diplomata u množini može biti ženskog roda diplomate ili ređe muškog roda diplomati.