dihajući ili dišući

Piše se i jedno i drugo.

Glagolski prilog sadašnji gradi se od trećeg lica množine prezenta i nastavka ći.
Od glagola disati, oni dišu dobijamo dišući.
Od glagola dihati, oni dišu ili oni dihaju dobijamo dišući i dihajući.