dadne ili dade ili da

Piše se i jedno i drugo i treće.

Prezent glagola dati glasi dam-daš-da-damo-date-daju ili manje obično dadem-dadeš-dade-dademo-dadete-dadu dadnem-dadneš-dadne-dadnemo-dadnete-dadnu.