davaoc ili davalac

Piše se davalac.

Imenice na lac imaju l u nominativu jednine i genitivu množine a gube ga u svim ostalim padežima: davalac-davaoca-davaocu-davaoca-davaoče-davaocem-davaocu u jednini i davaoci-davalaca-davaocima-davaoce-davaoci-davaocima-davaocima.