daje ili da je

Piše se i jedno i drugo.

Spojeno daje je treće lice jednine prezenta glagola dati a rastavljeno da je je potvrdna rečca da i enklitički oblik trećeg lica jednine prezenta glagola jeste ili enklitički oblik genitiva ili akuzativa jednine zamenice ona: Daje mi tortu da je podelim.