crkva Uspenja ili Crkva Uspenja

Piše se Crkva Uspenja.

Imena crkava pišu se velikim početnim slovom.
Imenica crkva se shvata kao neispustivi deo imena kad je drugi deo naziva u genitivu i tada se piše velikim slovom: Crkva Uspenja, Crkva Svetog Marka, Crkva Svetog Đorđa.
Kada je drugi deo naziva u nominativu imenica crkva se ne shvata kao neispustivi deo naziva pa se piše malim slovom: crkva Ružica, crkva Sveti Luka, crkva Sveti Petar na Limu, crkva Sveta Trojica u Nišu.