crknuti ili crći

Piše se i jedno i drugo.

Oba glagola znače: uginuti (životinja), umreti (čovek), prestati da radi, pokvariti se (aparat) ali i čeznuti za nekim (zar ne vidiš da crče za tobom).
Izraz crći od smeha znači jako, do iznemoglosti se smejati.