crniji ili crnji

Piše se crnji.

Komparativ od prideva crn glasi crnji (od crn+ji jotovanjem se dobije crnji).
Superlativ je najcrnji.