Crveni oblak ili crveni oblak

Piše se i jedno i drugo.

Velikim slovom pišu se indijanska simbolička imena: Crveni Oblak, Mali Medved, Siva Sova, Orlovo Pero, Mala Zvezda, Ludi konj, Šareni rep, Brza reka, Ranjeno Koleno.
U ostalim slučajevima malim slovom: poglavica Crveni oblak posmatrao je kako se polako približava crveni oblak sa istoka.