ćevabdžinica ili ćevapdžinica

Piše se ćevabdžinica.

Bezvučno ispred zvučnog dž prešlo je u svoj zvučni par jednačeći se sa njim po zvučnosti: ćevabdžija, ćevabdžijka, ćevabdžijkin, ćevabdžijski ali ćevap i ćevapčić.