ćebad ili ćebići

Piše se ćebad.

Imenica ćebe menja se u jednini po drugoj vrsti ćebe-ćebeta-ćebetu-ćebe-ćebetom-ćebetu.
U množini ima i oblike po drugoj vrsti ćebeta-ćebeta-ćebetima i oblike supletivne množine od zbirne imenice ćebad-ćebadi-ćebadi. Malo ćebe je ćebence.
Izraz pojeo bi i masno ćebe kaže se za onoga ko je proždrljiv, lakom na jelo.