ćerka ili kćerka

Piše se i jedno i drugo.

I treće kći. Dativ od (k)ćerka je (k)ćerki (k)ćerci. Akuzativ od imenice kći glasi kćer: gledam svoju kćer i ovo je moja kći. Obrnuto ne može.