ćerki ili ćerci

Piše se i jedno i drugo.

Dativ i lokativ imenice (k)ćerka glase (k)ćerki i (k)ćerci.
Prisvojni pridev je (k)ćerkin.