ćerpić ili ćerpič

Piše se ćerpič.

Ćerpič ili čerpić je turcizam koji znači nepečena cigla. Ne može ćerpić.