buranija ili boranija

Piše se boranija.

Može i mahune. Izraz sitna boranija znači mali beznačajni ljudi, sitnurija.