burekdžinica ili buregdžinica

Piše se buregdžinica.

Po pravilu o jednačenju suglasnika po zvučnosti bezvučno k ispred zvučnog prelazi u svoj zvučni par g: buregdžija, buregdžijski od burek.