burad ili bureta

Piše se i jedno i drugo.

Bure je imenica srednjeg roda koja se menja po drugoj vrsti: bure-bureta-buretu-bure-buretom-buretu. U množini glasi bureta, a koristi se i supletivna množina burad i burići.
Izraz bure baruta znači nemirno mesto gde lako može doći do rata.