Brčkog ili Brčka

Piše se Brčkog.

Imenica Brčko se menja po pridevskoj deklinaciji: Brčko-Brčkog-Brčkom-Brčko-Brčko-Brčkim-Brčkom.
Nalazim se ispred (koga, čega, genutiv) Brčkog ili pred (kim, čim, instrumental) Brčkim.
Čovek iz Brčkog je Brčak.