bubamara ili buba mara

Piše se bubamara.

Spojeno se pišu složenice nastale spajanjem dveju ili više reči kao bubamara, bubašvaba ili bubazlata a rastavljeno majska buba, svilena buba ili buba u uhu.
Izraz udenuti nekome bubu u uho znači izazvati nemir, nespokojstvo.