bruto bilans ili Bruto bilans

Piše se bruto bilans.

 

Nazivi finansijskih izveštaja pišu se malim slovom: bruto bilans, bilans uspeha, bilans stanja, izveštaj o novčanim tokovima itd.

Velikim slovom se pišu na početku rečenice ili izdvojeni iz teksta kao naslovi i sl.