blok nastava ili blok-nastava

Piše se blok-nastava.

Sklopovi reči kod kojih sastavnice zadržavaju izvestan stepen značenjske autonomije, zaseban akcenat i nepromenljivost prve od njih pišu se sa crticom: gas-maska, klub-garnitura, tuš-kabina, marketing-služba, meč-lopta, trač-partija, fiks-ideja, aut-linija, gol-razlika, remek-delo.