blicem ili blicom

Piše se blicem.

Imenice muškog roda čija se osnova završava suglasnikom c  u instrumentalu jednine imaju nastavak em: blicem, lancem, lovcem, vrapcem, novcem, loncem, poklopcem.