bitki ili bici

Piše se i jedno i drugo.

U dativu i lokativu jednine nekih imenica koje se završavaju na ka, gaha dozvoljeni su dubleti: kćerki i kćercislugisluzisnahisnasi, dviski dvisciepohieposimaski mascifreski frescihumoreski humoresciarabeski arabesci, cevki, cevci.