bioskop ili kino

Piše se i jedno i drugo.

Bioskop je nastao od grčkog bios što znači život i skopein gledati, aparat koji prikazuje žive slike odnosno slike koje su kao žive i mesto gde se one gledaju.
Kinematograf ili skraćeno kino nastao je od grčkog kinema što znači kretanje i grafein pisati, doslovno opis pokreta ili pokretne slike.