bioritam ili bio ritam

Piše se bioritam.

Prefiksoid bio piše se spojeno: biologija, biogeneza, biogenetika, biografija, biograf, biogeografija, biodeterdžent, biodinamika, bioekologija, bioelektronika, biokatalizator, biokibernetika, biomagnetizam, biocenoza, bioelement, bioinženjering, biohemija.
Sa crticom se piše: bio-stanica, bio-gas i bio-dizel.