biće kolači ili biće kolača

Piše se biće kolača.

Ovo su bezlične egzistencijalne rečenice. Logički subjekat je u genitivu. Biće svega a ne biće sve.