biću ili bi ću

Piše se biću.

Futur I od glagola biti glasi ja ću biti ili biću, ti ćeš biti ili bićeš, on će biti ili biće, mi ćemo biti ili bićemo, vi ćete biti ili bićete oni će biti ili biće.  Tako je od svih glagola čiji se infinitiv završava na ti.