biheviorizam ili bihejviorizam

Piše se biheviorizam.

Biheviorist(a), bihevioristički.