biblioteka ili biblijoteka

Piše se biblioteka.

se ne piše između o iako se u govoru vrlo slabo čuje: iole, kiosk, biblioteka, violina, dioptrija, sociologija.