beneficija ili benificija

Piše se beneficija.

Od latinskog beneficium što znači dobit, povlastica.
Pridev je beneficiran-beneficirana-beneficirano-beneficirani-beneficirane-beneficirana.