benziska pumpa ili benzinska pumpa

Piše se benzinska pumpa.

Onaj koji se odnosi na benzin je benzinski-benzinska-benzinsko.