Belog ili Belov

Piše se Belog.

Pripadnost licima čija su imena, prezimena i nadimci nastali od prideva: Crni, Beli, Stari, Dragi, Tihi, Mušicki, Crnjanski, Gorki, izražava se oblikom genitiva: slika Musorgskog, roman Crnjanskog, muzika Mušickog, pripovetka Gorkog, auto Crnog, ime Belog, devojka Tihog, neprijatelj Starog, pesma Dragog.