Baščaršija ili baščaršija

Piše se i jedno i drugo.

Velikim slovom Baščaršija kao deo Sarajeva a malim slovom baščaršija turcizam koji znači glavni trg. Pridev je baščaršijski.
Tradicionalni orijentalizmi pišu se sa crticom: baš-knez, baš-čauš, Baš-Čelik.